پادرس ، پاسخ می دهد

 • مهتا غلامی

  جهت مشاهده عکس کلیک نمایید

  سلام میشه این سوال ها را توضیح و جوابشون را بگید

 • جواب ها

 • مهتا غلامی

  جوابسلام اینم از جوابجهت مشاهده عکس کلیک نمایید

  سلام اینم از جواب