پادرس ، پاسخ می دهد

  • amin em

    جهت مشاهده عکس کلیک نمایید

    روش نوشتن تابع از یک مجموعه به مجموعه دیگر؟؟

  • جواب ها

  • amin em