پادرس ، پاسخ می دهد

 • پانیذ الهی

  جهت مشاهده عکس کلیک نمایید

  جواب این صفحه رو میخواستم

 • جواب ها

 • پانیذ الهی

  جوابببخشید واسه دست خطجهت مشاهده عکس کلیک نمایید

  ببخشید واسه دست خط

 • پانیذ الهی

  جواباین بار دیگه دست خطم خرابترهجهت مشاهده عکس کلیک نمایید

  این بار دیگه دست خطم خرابتره