پادرس ، پاسخ می دهد

 • مریم ...

  جهت مشاهده عکس کلیک نمایید

  دو دماسنج فارنهایت و کلوین یک غدد را نشان میدهند دمای محیط چند کلوین است؟

 • جواب ها

 • مریم ...

  جوابتوضیح داخل تصویر هستشجهت مشاهده عکس کلیک نمایید

  توضیح داخل تصویر هستش