پادرس ، پاسخ می دهد

  • g. rb

    جهت مشاهده عکس کلیک نمایید

    لطفا به صورت تشریحی حل کنید.ممنون😏

  • جواب ها

  • g. rb