پادرس ، پاسخ می دهد

 • g. rb

  جهت مشاهده عکس کلیک نمایید

  لطفا به صورت تشریحی توضیح دهید.

 • جواب ها

 • g. rb

  جوابجواب رو کامل خودم حل کردم و تو عکس فرستادمجهت مشاهده عکس کلیک نمایید

  جواب رو کامل خودم حل کردم و تو عکس فرستادم