پادرس ، پاسخ می دهد

 • ... ...

  جهت مشاهده عکس کلیک نمایید

  اینم لطفا توضیح بدین.

 • جواب ها

 • ... ...

  جواباین همون قضیه هست که تو کتاب گفته که جمع دو عبارت جبری اگه صفر بشه یا هر دو برابر صفر اند یا قرینه هم هستند 
که اینجا با توجه به آسون تر بودن هر دو اتحاد رو برابر صفر در نظر گرفتیم👌🌺جهت مشاهده عکس کلیک نمایید

  این همون قضیه هست که تو کتاب گفته که جمع دو عبارت جبری اگه صفر بشه یا هر دو برابر صفر اند یا قرینه هم هستند که اینجا با توجه به آسون تر بودن هر دو اتحاد رو برابر صفر در نظر گرفتیم👌🌺