پادرس ، پاسخ می دهد

 • ... ...

  جهت مشاهده عکس کلیک نمایید

  کسی میتونه اینارو بحله؟

 • جواب ها

 • ... ...

  جوابتوی عکس کامل توضیح دادم امیدوارم درست باشهجهت مشاهده عکس کلیک نمایید

  توی عکس کامل توضیح دادم امیدوارم درست باشه