پادرس ، پاسخ می دهد

  • g. rb

    جهت مشاهده عکس کلیک نمایید

    فردی می‌خواهد به آزمونی با ۱۰ سوال جواب دهد.به چند طریق می‌تواند به سوالات پاسخ دهد به طوریکه مجبور باشد به ۳سوال حتما پاخ دهد ولی در بقیه اجباری نباشد؟

  • جواب ها

  • g. rb