پادرس ، پاسخ می دهد

  • امیرحسن عبیدی

    جهت مشاهده عکس کلیک نمایید

    واکنش کلسیم کربنات با هیدروکلریک‌اسید واکنش خنثی شدن محسوب میشه؟ HCl + CaCO3 ---> CaCl2 + CO2 + H2O آخه اگه از CaCO3 یه CO2 برداریم(که تو واکنشم دقیقا خارج شده) میشه CaO که بازه و اگه با اسید HCl واکنش خنثی شدن بده دقیقا فراورده های دیگه واکنش(یعنی CaCl2 و H2O) رو میده. اصلا کلسیم کربنات باز محسوب میشه؟

  • جواب ها

  • امیرحسن عبیدی