پادرس ، پاسخ می دهد

 • kmnd moradi

  جهت مشاهده عکس کلیک نمایید

  گزینه ب رو میشه لطف کنید توضیح بدید. ممنون

 • جواب ها

 • kmnd moradi

  جوابسلام برای حل سوال ب)
باید از فرمول و راه حل توی عکس استفاده کنیم
qرو که بدست آوردیم
eهم که مسئله داده 
جای گزاری میکنیم 
جهت مشاهده عکس کلیک نمایید

  سلام برای حل سوال ب) باید از فرمول و راه حل توی عکس استفاده کنیم qرو که بدست آوردیم eهم که مسئله داده جای گزاری میکنیم